Mistrzostwa Amatorów Miasta Tychy w Siatkówce Plażowej 4×4.

 


MOSiR Tychy zaprasza do udziału w Mistrzostwach Amatorów Miasta Tychy w Siatkówce Plażowej 4 x 4.

Zawody odbędą się na boiskach do siatkówki plażowej na terenie obiektu MOSiR przy ul. Brzozowej 2 w weekend, 5-6 września. Początek rozgrywek każdego dnia o godz. 9:00. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, zawody zostaną przeniesione na weekend 19-20 września.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 września do godz. 14:00 w biurze Zespołu ds. Sportu i Organizacji Imprez MOSiR Tychy, Al. Piłsudskiego 12 lub pod adresem e-mail: zgloszenia@mosir.tychy.pl. Zgłoszenie musi zawierać nazwę drużyny oraz telefon kontaktowy do przedstawiciela drużyny.

Opłata organizacyjna od drużyny – 50 zł płatna przelewem do dnia 3 września na konto: Alior Bank Nr rach. 11 2490 0005 0000 4530 5348 1804 z dopiskiem „MAMT4x4”.

Wszelkie informacje pod nr tel. 32 661 16 89.

W mistrzostwach mogą wziąć udział drużyny składające się maksymalnie z 6 osób.
W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy i zawodniczki występujące powyżej II ligi śląskiej kobiet i mężczyzn oraz nie może wziąć udziału młodzież uczestnicząca w rozgrywkach juniorów/juniorek organizowanych przez PZPS.
Warunkiem udziału w imprezie jest podpisana „Karta Zgłoszenia i Oświadczenie osoby niepełnoletniej – zgoda rodzica lub prawnego opiekuna” lub „Karta Zgłoszenia i Oświadczenie osoby pełnoletniej” wypełniona i dostarczona do biura zawodów – w załączeniu do regulaminu imprezy.

Zawody odbędą się pod warunkiem zgłoszenia się minimum 6 drużyn!

Szczegółowe informacje w regulaminie dostępnym poniżej.

Uczestników obowiązują przepisy gry 4 x 4 na piasku Polskiej Ligi Siatkówki – poniżej.

Zapraszamy!

UWAGA! W czasie zawodów uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
– przed wejściem na obiekt należy zdezynfekować ręce,
– po każdym meczu należy zdezynfekować ręce.


Źródło : https://mosir.tychy.pl/