Zabytkowe krzyże wracają na ul. Cielmicką i ul. Oświęcimską.

 


W piątek, 21 sierpnia, odbył się montaż dwóch zabytkowych krzyży w Tychach – przy ul. Cielmickiej i przy ul. Oświęcimskiej. Ten drugi, pochodzący z 1876 roku, jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Krzyż przy ul. Cielmickiej, został w ubiegłym roku zniszczony przez cofający pojazd. W wyniku tego zdarzenia krucyfiks został uszkodzony w tak dużym stopniu, że niektóre jego części nie nadawały się do powtórnego użycia i należało je zrekonstruować.

Drugi obiekt, czyli krzyż z ul. Oświęcimskiej, został poddany pracom konserwatorskim w ramach budżetu obywatelskiego. Ze względu na wpis do rejestru zabytków prace zostały wykonane za zgodą i według zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Zabytek ma teraz nowe zwieńczenie, czyli sam krzyż. Oryginalne nie zachowało się i na jego miejscu znajdował się krucyfiks późniejszy, znacznie mniejszy i wykonany z innego materiału.

Nowe zwieńczenie ma wielkość i kształt zbliżony do innych, pochodzących z tego samego czasu, podobnych zabytków. Dzięki tej wymianie całość ma teraz jednorodny charakter, a sam obiekt jest znacznie wyższy niż przed pracami konserwatorskimi.

Oba zabytki zostały też oczyszczone i zabezpieczone przed wilgocią. Czekają jeszcze na ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe oraz montaż niskich ogrodzeń.


Źródło : http://umtychy.pl/