Kolejne inwestycje drogowe w Bieruniu.

 


W sierpniu rozpoczyna się realizacja kolejnych inwestycji drogowych w naszym mieście. Rozstrzygnięto już przetargi dla trzech dużych zadań – w najbliższych dniach podpisane zostaną umowy z wykonawcami na realizację robót. Mowa tu o budowie dwóch bocznych dróg ulicy Barańcowej, przebudowie wewnętrznej ulicy Węglowej (wraz z budową miejsc parkingowych) oraz budowie chodnika wzdłuż ulicy Pszennej w Ścierniach (wraz z budową oświetlenia LED).

1. Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu – ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy

Inwestycja zakłada budowę bocznych dróg ulicy Barańcowej w Bieruniu o łącznej długości 659 metrów.

Polega na:

 • budowie ul. Stanisława Ligonia, tj. sięgacza ul. Barańcowej o dł. 311,30 m, zlokalizowanego pomiędzy budynkami nr: 8, 8a, 8b i 8c, a budynkami gospodarczymi i garażowymi (etap I),
 • budowie ul. Józefa Lompy, tj. sięgacza ul. Barańcowej o dł. 283,78 m zlokalizowanego pomiędzy budynkami nr: 12 i 14 (etap II),
 • połączeniu ww. sięgaczy wzdłuż terenów kolejowych o dł. 64,04 m (etap III),
 • budowie sieci kanalizacji deszczowej,
 • budowie oświetlenia ulicznego,
 • przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN),
 • przebudowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN) i średniego napięcia. 

2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń 

Inwestycja zakłada budowę drogi wewnętrznej ulicy Węglowej w Bieruniu długości 406 m oraz budowę nowych miejsc parkingowych.

Polega na:

 • przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej na osiedlu Węglowa – o szerokości zmiennej i długości 406 m oraz budowie miejsc postojowych w ciągu tej drogi
 • przebudowie kanalizacji deszczowej;
 • budowie kanalizacji teletechnicznej;
 • przebudowie kolidującej sieci SN;
 • zabezpieczeniu sieci gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i elektrycznej.

3. Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej w Bieruniu

Inwestycja zakłada przebudowę drogi gminnej nr 480044S – ulicy Pszennej w Ścierniach, w zakresie:

 • budowy chodnika z oświetleniem LED,
 • budowy oraz przebudowy zjazdów i pobocza,
 • budowy sieci kanalizacji deszczowej i sieci mikrokanalizacji teletechnicznej
 • przebudowy sieci teletechnicznej


Źródło : https://www.bierun.pl/