Skontrolowano 107 autobusów i trolejbusów.

 


Wczoraj tyscy policjanci wspólnie z Zarządem Transportu Metropolitarnego oraz Wojewódzkim Inspektoratem Transportu drogowego prowadzili działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w transporcie publicznym. Skontrolowano łącznie 107 autobusów i trolejbusów. Wszystko po to, by jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów korzystających z komunikacji publicznej w naszym mieście.

Podczas działań skontrolowanych zostało 107 kierujących zarówno autobusów jak i trolejbusów. Na szczęście wszystkie kontrole odbyły się bez uwag funkcjonariuszy.

Nie ma przyzwolenia na to by kierowcy komunikacji miejskiej, którzy są szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo pasażerów, siadali za kierownicę autobusów pod wpływem środków odurzających, czy w stanie nietrzeźwym. Niestety tego rodzaju zdarzenia w kraju się zdarzały.

Przypominamy wszystkim pasażerom, że jeśli w trakcie przemieszczania się autobusem mają wątpliwości co do stanu psychofizycznego jego kierowcy, zawsze należy o tym powiadomić odpowiednie służby.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/