Badania i rehabilitacja lecznicza dla osób z problemami kardiologicznymi.

 


Trwa rekrutacja do projektu unijnego obejmującego rehabilitację, konsultacje lekarza kardiologa, badania laboratoryjne, Echo Serca, EKG oraz edukację zdrowotną dla uczestników projektu i członków ich rodzin.
Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – wersja edytowalna

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej – wersja edytowalnej

Program kierowany jest do następujących osób:

– zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, w rejonie Tychów lub okolicznych powiatów,
– w wieku – w przypadku kobiet: 40-59 lat, w przypadku mężczyzn: 40-64 lata,
– aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia,
– cierpiących na choroby rozpoznane jako choroby układu krążenia (I20 – Dusznica bolesna, I21 – Ostry zawał serca, I24 – Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca, I25 – Przewlekła choroba niedokrwienna serca, I50 – Niewydolność serca), w tym:

  • osoby hospitalizowane z powodu choroby niedokrwiennej serca (wg ICD 10: I20, I21, I24, I25) lub niewydolności serca (wg ICD 10: I50) lub po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych (wraz z formularzem zgłoszeniowym okazują kartę informacyjną z leczenia szpitalnego),
  • osoby, u których zdiagnozowano chorobę niedokrwienną serca (wg ICD 10: I20, I21, I24, I25) lub niewydolność serca (wg ICD 10: I50), ale u których nie doszło jeszcze do incydentów, takich jak: ostry zespół wieńcowy, zaostrzenie niewydolności serca wymagające hospitalizacji i którzy nie byli poddawani zabiegom przezskórnej lub chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych (wraz z formularzem zgłoszeniowym okazuję zaświadczenie lekarza POZ/kardiologa lub kopię dokumentacji medycznej).

Kontakt w sprawie zgłoszenia udziału w projekcie: Liliana Bielas-Kostyra, tel. 574 777 927, e-mail: medico.rejestracja@wp.pl


Źródło : https://www.medico.tychy.pl/