Obchody Święta Policji w Tychach.

 


Wczoraj na terenie Komendy Miejskiej Policji w Tychach odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Policji. Uczestniczyli w niej funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Tychach oraz zaproszeni goście. W tym roku uroczystość miała nieco inny charakter i została przeprowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Wczoraj o godzinie 10.00 na terenie Komendy Miejskiej Policji w Tychach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Tychach przez dowódcę uroczystości i wprowadzenia Sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Po odegraniu Hymnu Państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich pomordowanych i poległych w służbie policjantów.

Podczas apelu Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Arkadiusz Konowalski w asyście swojego zastępcy nadkom. Pawła Rybarczyka wręczył policjantom nominacje na wyższe stopnie policyjne.

W swoim przemówieniu Komendant Miejski Policji w Tychach złożył podziękowania policjantom oraz pracownikom cywilnym za ich poświęcenie i oddanie w codziennej służbie. Wyraził swoje uznanie także dla ich rodzin, których wsparcie i wyrozumiałość są niezbędne dla skutecznego i konsekwentnego wykonywania obowiązków.

Głos zabrali także zaproszeni goście, którzy dziękując za dotychczasową współpracę, złożyli policjantom życzenia z okazji ich święta oraz gratulacje awansów.

Wśród zaproszonych gości byli, tyscy komendanci w stanie spoczynku, przedstawiciele władz miasta, Związków Zawodowych Policjantów i Pracowników Cywilnych, Związków Emerytów i Rencistów Policyjnych, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, tyskiej prokuratury, Wojskowej Komendy Uzupełnień.

W tym roku awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało w sumie 96 funkcjonariuszy. W korpusie młodszych oficerów 5 policjantów, w korpusie aspirantów awansowało 27 policjantów, w korpusie podoficerów 36, a w korpusie szeregowych 20 policjantów. Ponadto 15 funkcjonariuszy, którzy w ostatnim półroczu wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i uzyskali najlepsze wyniki w służbie, zostało docenionych przez Prezydenta Miasta Tychy. Otrzymają oni nagrody pieniężne.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/