Rejestr Danych Kontaktowych w Tychach.

 


Rejestr Danych Kontaktowych służy do ułatwienia kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) został uruchomiony przez Ministerstwo Cyfryzacji w grudniu 2019 roku. Do tej pory do tego rejestru dołączyło ponad 3.500.000 Polaków. Przekazanie danych jest dobrowolne i bezpłatne. W każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

W Urzędzie Miasta Tychy RDK jest obsługiwany przez następujące wydziały: Wydział Dowodów Osobistych, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego.Źródło : http://umtychy.pl/