22 lipca odkomarzanie i odkleszczanie.

 


Opryskami zostanie objętych ok. 65 hektarów miasta, głównie w parkach, przy zbiornikach wodnych i placach zabaw: w parku Północnym, parku św. Franciszka, parku Suble I i II, parku Łabędzim oraz tereny wokół zbiornika Paprocany.

W celu ułatwienia pracy firmie wykonującej zabiegi dezynsekcji prosimy mieszkańców o pozostanie poza w/w parkami podczas wykonywania oprysków tzn. w godzinach od 20.00 do 01.00.