Awaryjne wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Sienkiewicza – objazd na liniach 21, 273 i 696.

 


Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że od 20 do 21 lipca 2020 r. z ruchu wyłączony zostanie fragment ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kapicy. Linie autobusowe nr 21273 i 696 pomiędzy przystankami Tychy Rynek i Tychy Targowisko zostaną skierowane na trasę objazdową z zachowaniem obsługi wszystkich rozkładowych przystanków. Możliwe jest występowanie odstępstw od rozkładu jazdy.


Źródło : https://rj.metropoliaztm.pl/