GZM bada mobilność mieszkańców Metropolii. Zaprasza do współpracy studentów.

 


Mobilność mieszkańców dużych miast to nie tylko kwestie związane z transportem, ale także stylem życia. Mając to na uwadze, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza studentów do współpracy w najważniejszym przedsięwzięciu dotyczącym zrównoważonej mobilności w GZM. Badaczem może zostać każdy, komu leży na sercu poprawa nawyków mobilnościowych mieszkańców Metropolii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 lipca 2020 r.

Metropolia poszukuje nowatorskich rozwiązań prowadzących do zmniejszenia udziału indywidualnego transportu samochodowego oraz zwiększenia efektywności energetycznej codziennych podróży. W tym celu opracowuje Plan zrównoważonego rozwoju mobilności (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument powstaje we współpracy z ekspertami z zakresu urbanistyki, transportu, ekonomii i socjologii. Teraz do tego grona mogą dołączyć studenci z Metropolii.

– Osoby, które dołączą do projektu badawczego, będą miały możliwość aktywnego udziału w badaniach nad mobilnością indywidualną mieszkańców GZM – mówi Marcin Domański, kierownik projektu Mobilna Metropolia w GZM.

– Badania terenowe realizowane będą w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16-22 września) w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poprzez uczestnictwo w najważniejszym przedsięwzięciu dotyczącym zrównoważonej mobilności w GZM, osoby zaangażowane w projekt zostaną wyposażone w wiedzę merytoryczną i narzędzia badawcze, a  także uzyskają potwierdzenie zrealizowanych praktyk. Udział w projekcie ma charakter nieodpłatny – dodaje.

Prace nad Planem zrównoważonej mobilności od początku opierają się na dialogu z mieszkańcami oraz osobami odpowiedzialnymi za mobilność w gminach. Jednym z jego efektów będzie rozwój koncepcji mobilności jako Usługi (ang. MaaS – Mobility as a Service), która łączy efektywne wykorzystanie różnych środków transportu – od hulajnóg i rowerów, po transport zbiorowy.

U podstaw działań Metropolii leży przekonanie, że zrównoważona mobilność to nie tylko transport sensu stricto, ale także sfery życia społecznego, takie jak korzystanie z usług i dóbr, styl życia określonych wspólnot czy sposoby spędzania wolnego czasu. Opracowanie i wdrożenie efektywnego planu zrównoważonej mobilności wpłynie na poprawę warunków życia wszystkich mieszkańców GZM.

Jak się zgłosić do udziału w projekcie? Wystarczy napisać maila z informacją o chęci uczestniczenia w badaniach. Metropolia zaprosi osoby zainteresowane na zdalne spotkanie ze wszystkimi uczestnikami, na którym przybliży szczegóły. Wiadomości należy kierować na adres: mobilnosc@metropoliagzm.pl. Osoby, które są zainteresowane, ale jeszcze się wahają, również uzyskają pod tym adresem odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 lipca 2020 r.Źródło : https://metropoliagzm.pl/