Oczyszczalnia na Soleckiej po modernizacji za prawie 14 mln. zł.

 


Dobiegła końca realizowana przez ostatnie trzy lata modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Soleckiej. Jak informował podczas lutowej sesji Rady Miejskiej prezes BPIK Tadeusz Kowalik, na przełomie lutego i marca miały miejsce końcowe odbiory techniczne obiektu.

Zaplanowane uroczyste otwarcie obiektu nie mogło się odbyć z powodu wybuchu epidemii koronawirusa, jednak zmodernizowana oczyszczalnia już funkcjonuje. Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o zarządza trzema oczyszczalniami ścieków w Bieruniu. – Są to nowoczesne obiekty, przeprowadzające oczyszczanie metodą mechaniczno-biologiczną – mówił prezes Przedsiębiorstwa. – W oczyszczalni przy ul. Soleckiej po modernizacji technologia oczyszczania będzie taka sama, ale cała procedura będzie bardziej zmechanizowana i sterowana komputerowo.

Oczyszczalnia przy Soleckiej odbiera ścieki z północnej części Bierunia Nowego; ulicy Granitowej, Mieszka I, Czarnuchowic oraz terenów KWK Piast. Jej przepływ to ok 1100 metrów sześciennych na dobę.

Realizowany od 2017 roku projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ulicy Soleckiej” miał na celu ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Obiekt był już przestarzały i wymagał kompleksowej modernizacji. Infrastruktura towarzysząca wchodząca w skład sytemu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków była już bardzo zużyta.

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:

  • rozbiórka kanału dopływowego z sitem oraz piaskownikami,
  • rozbiórka budynku energetycznego oraz ogrodzenia,
  • położenie płyty pod punkt zlewny,
  • budowa zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych i płyty dennej komory zrzutu,
  • ułożenie nawierzchni w obrębie reaktorów i budynku technicznego oraz okablowanie oświetlenia zewnętrznego całego terenu.

Warto podkreślić, że w efekcie przeprowadzonych prac oczyszczalnia zajmuje powierzchnię około hektara, czyli o ponad połowę mniej niż przed modernizacją. Dzięki realizacji projektu zwiększy się liczba ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, ograniczona zostanie ilość substancji szkodliwych powstających w procesie oczyszczania ścieków (w tym substancji organicznych i biogennych) i nastąpi znaczna poprawa efektywności energetycznej obiektu.

Projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

  • Całkowita wartość projektu: 13 814 390,87 zł
  • Kwota wydatków kwalifikowalnych: 8 423 409,07 zł
  • Wartość dofinansowania: 7 159 897,71 zł

 Źródło : https://www.bierun.pl/