Tyskie Browary Książęce napędzane wiatrem.

 


Redukcja CO2 jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień klimatycznych na świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40%. Uzyskanie takiego wyniku jest możliwe między innymi dzięki zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W ten cel wpisuje się także lider polskiego rynku piwnego – Kompania Piwowarska. Firma idzie o krok dalej i już w 2021 roku swoje browary będzie zasilała w 100% energią elektryczną pochodzącą z OZE – z farm wiatrowych.

W 2019 roku Kompania Piwowarska zawarła pierwszą w Polsce umowę typu PPA (power purchase agreement) na dostawę energii z rozbudowywanej farmy wiatrowej, bez korzystania z żadnych dotacji państwowych. Umowa pomiędzy dostawcą energii, firmą innogy a Kompanią Piwowarską to przełom na polskim rynku – pierwszy raz na taką skalę produkcja browaru będzie zasilana energią z farmy wiatrowej. Oznacza to, że do końca 2020 roku firma osiągnie 40% udziału energii elektrycznej z OZE wykorzystywanej przez trzy browary (Tyskie Browary Książęce w Tychach, Browar Dojlidy w Białymstoku i Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu), a do końca 2021 roku będą one w 100% wykorzystywały zieloną energię. W ten sposób lider branży piwnej w Polsce ograniczy emisję CO2 o 66% w porównaniu do 2019 roku przy jednoczesnym realizowaniu wizji środowiskowej spółki macierzystej, japońskiej Grupy Asahi.

Klaudyna Gruszecka, kierownik ds. systemów ochrony środowiska i bezpieczeństwa w Kompanii Piwowarskiej: „Nieustannie szukamy rozwiązań mających wpływać na redukcję emisji dwutlenku węgla ponieważ nasza działalność produkcyjna nierozerwalnie wiąże się ze śladem węglowym czyli emisją CO2 z kotłowni – zwracamy szczególną uwagę na to. Od 2002 r. w Tychach, a od 2006 r. w Poznaniu mamy kotłownie na gaz ziemny, których pracę cały czas optymalizujemy, w Tychach dodatkowo wytwarzamy biogaz. Spalając biogaz powstający w Tychach udział energii pozyskanej w ten sposób w całkowitej ilości energii wynosi ok. 12,5%.  Nasze browary wyposażyliśmy także w komputerowy system monitorujący zużycie mediów, dzięki któremu możemy śledzić m.in. zużycie ciepła i prądu w dowolnych przedziałach czasowych. Wózki widłowe w 100% wymieniliśmy na zasilane LPG. 

Cały świat stoi przed trudnym zadaniem zatrzymania zmian klimatycznych poprzez odejście od energetyki opartej na paliwach kopalnych. Dlatego kluczowego znaczenia nabiera wspieranie przedsiębiorstw energetycznych dostarczających energię ze źródeł odnawialnych. Współpraca z Kompanią Piwowarską daje innogy podstawę do zainwestowania w nowy projekt konstrukcji lądowej – rozbudowę elektrowni wiatrowej w Nowym Stawie, który wesprze realizację celów Agendy 2030 ONZ oraz przyczyni się do zwiększenia mocy produkcyjnych innogy, a co za tym idzie zmiany mixu energetycznego w Polsce.

Walka z przyczynami i skutkami zmian klimatycznych i jednoczesne rozwijanie produkcji przemysłowej nie muszą się wykluczać. Przykład Kompanii Piwowarskiej pokazuje, że dzięki przemyślanym działaniom możliwe jest zwiększenie efektywności firm w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Niezbędna jest jednak do tego współpraca licznych podmiotów na każdym etapie produkcji, dystrybucji czy wykorzystania energii.

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to trendy biznesowe ostatnich lat, które powinny stanowić nierozłączną część procesu zmian każdej firmy. Dla Kompanii Piwowarskiej zrównoważony rozwój to od lat podstawa strategii biznesowej. Oznacza to podejmowanie takich inicjatyw jak rozwijanie w Polsce sieci energii odnawialnej. Lider branży piwnej w Polsce, poprzez konsekwentną realizację działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne, przyczynia się w praktyce do jego ochrony.


Źródło : https://www.kp.pl/