Bezpłatne usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w Tychach.

 


Fundacja Internationaler Bund Polska na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach rozpoczęła realizację usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

Mogą z nich skorzystać pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mieszkające w Tychach. Zgłosiło się już 14 osób.

W ramach projektu każdy z uczestników ma zapewnione 30 godzin miesięcznie bezpłatnej usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON). Sześciu asystentów pomaga uczestnikom projektu m.in. w wyjściu do lekarza, na zajęcia rehabilitacyjne, zakupy, spacer czy do kina.

– To bardzo duża pomoc, dzięki niej jesteśmy bardziej samodzielni i niezależni. Możemy także odciążyć osoby, które się nami na co dzień opiekują i pomagają nam w wielu czynnościach, których nie jesteśmy w stanie samodzielnie wykonać. Cieszę się, że władze miasta zdecydowały się realizować ten projekt w Tychach, teraz osoby niepełnosprawne będą mogły częściej wychodzić z domu   – mówi Magdalena Kulus – tyszanka, uczestniczka programu.     

Usługi realizowane są przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione).

Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   pn . ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019 – 2020”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

REKRUTACJA: Ważne! Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 zainteresowane osoby mogą przesyłać wstępne zgłoszenia za pośrednictwem e-mail, na adres: sekretariat@mops.tychy.pl. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko kandydata, nr telefonu oraz adres e-mail, aby umożliwić kontakt celem przeprowadzenia procesu kwalifikacji do projektu (decyduje kolejność zgłoszeń).


Źródło : http://umtychy.pl/