Już niebawem kolejna faza remontu ul. Kościuszki.

 


Trwający w Tychach remont ul. Kościuszki już niebawem wkroczy w kolejną fazę. Co to oznacza dla kierowców?

Roboty na ul. Kościuszki rozpoczęły się w kwietniu i dotyczą odcinka pomiędzy ul. Katowicką a Rynkiem. W pierwszej kolejności wyremontowano chodnik, a aktualnie prowadzony jest remont jezdni.

Stara nawierzchnia została już sfrezowana i obecnie trwa regulacja studzienek oraz prace przygotowawcze, które w kolejnym etapie pozwolą przystąpić do układania asfaltu. Na czas asfaltowania wprowadzone zostanie zawężenie jezdni. Jedynie na odcinku za ul. Nowokościelną w kierunku Rynku – gdzie występuje tzw. „wąskie gardło” – będzie konieczność zamknięcia drogi. Te prace zostaną przeprowadzone nocą, by zminimalizować utrudnienia w ruchu.

Roboty bitumiczne mogą się rozpocząć w najbliższy weekend, niemniej jednak ich termin w dużej mierze uzależniony jest od warunków pogodowych. Kierowców prosimy o stosowanie się do znaków i ostrożną jazdę.

Za remont nawierzchni ul. Kościuszki odpowiada Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, jednak równolegle na tym samym odcinku prowadzona była naprawa kolektora deszczowego. Działo się to na zlecenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach. Zadanie jest na etapie przed odbiorami.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/