Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować.

 


Lokale wyborcze zostaną otwarte o godz. 7, natomiast zamknięcie nastąpi o 21.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w miejscach publicznych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. – To będzie dotyczyło również naszej wizyty w lokalu wyborczym – podkreśliła na konferencji prasowej szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Pietrzak podkreśliła, że na chwilę trzeba będzie uchylić maseczkę w momencie weryfikacji przez komisję i z powrotem ją założyć. Zaznaczyła, że co do zasady nie trzeba oddawać komisji swojego dowodu, będzie to konieczne jedynie w wyjątkowych przypadkach, w przypadku wątpliwości.

– Jeśli stan zdrowia nie pozwala na noszenie maseczki, (…) to jest prośba, żeby zabezpieczyć się w jakiś sposób, kiedy będzie bezpośredni kontakt z członkiem komisji, na ten moment albo założyć maseczkę, albo na tę chwilę zakryć w jakikolwiek sposób usta i nos, choćby z szacunku do osób, które zasiadają w komisji i dla ich bezpieczeństwa – zaznaczyła Pietrzak.

Szefowa KBW zaapelowała również, by do lokalu wyborczego, dla naszego bezpieczeństwa zabrać swój długopis. – Długopisy oczywiście będą w lokalu, będą dezynfekowane, ale dla naszego bezpieczeństwa można zabrać swój własny długopis, zabrać rękawiczki, można skorzystać z płynu dezynfekującego, można również z rękawiczek – dodała Pietrzak.

W lokalach wyborczych należy także zachować odpowiedni odstęp. – Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, w lokalu może przebywać jeden wyborca na 4 m kw. lokalu, nie biorąc pod uwagę członków komisji, mężów zaufania i obserwatorów – wskazała Pietrzak.

Członkowie komisji wyborczych zostaną wyposażeni w maski ochronne oraz półmaski filtrujące FFP1, które będą zmieniali według potrzeb skorelowanych z wymogami producenta. Osoby niemające bezpośredniego kontaktu z wyborcami otrzymają przyłbice ochronne. Będą one oddzielone specjalną barierą wykonaną z tworzywa, które nie przepuszcza powietrza. Poza tym wszyscy członkowie komisji wyborczej otrzymają rękawiczki ochronne, tak by zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem.

W regulacjach dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa w lokalach wyborczych pojawiły się również restrykcje dotyczące wentylacji pomieszczeń. Przed rozpoczęciem pracy komisji lokal powinien zostać przewietrzony. Ponadto co godzinę okno ma być otwierane, co ma jednak nie przerywać procesu głosowania wyborców.

Jeśli budynek, w którym znajduje się lokal wyborczy, jest wyposażony w wentylację, ma ona być uruchomiona przez cały czas pracy komisji.

Przy wejściu do lokalu wyborczego będzie znajdował się płyn do dezynfekcji rąk, którego należy użyć przed założeniem rękawiczek ochronnych i oddaniem głosu.

Wszystkie przedmioty często użytkowane zarówno przez członków komisji wyborczych, jak i samych wyborców, mają zostać zdezynfekowane przed rozpoczęciem pracy, a także nie rzadziej niż sześć razy między 7:00 a 21:00, czyli godzinami otwarcia lokali wyborczych.

Po zweryfikowaniu tożsamości możemy przejść do jednej z najważniejszych rzeczy. Informacji na temat karty do głosowania. Jeżeli jesteś w spisie wyborców, otrzymasz wspomnianą kartę do głosowania. Jej odbiór obowiązkowo należy potwierdzić własnoręcznym podpisem w spisie wyborców, przy wydrukowanym tam swoim nazwisku.

Co ważne, karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej oraz mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej (widoczne w prawym dolnym rogu karty wyborczej).

Karta do głosowania zawiera nazwiska kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 2020 jest ich jedenastu, zapisanych w porządku alfabetycznym. Jak należy oddać głos, by był on ważny? Postaw znak „X” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Pamiętaj, że znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Co istotne, jeżeli postawisz znak „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata albo nie postawisz go wcale – głos będzie nieważny!

Informacje w jaki sposób należy oddać głos znajdziesz na dole karty do głosowania. Umieszczone są tam wszystkie wytyczne dotyczące prawidłowego oddania głosu w wyborach prezydenckich 2020.


Źródło : https://wiadomosci.onet.pl/