XXII Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy.

 


Zapraszamy do udziału w XXII Ogólnopolskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym!

Organizatorem rajdu jest MOSiR Tychy przy współorganizacji Klubu Turystyki Kolarskiej „Gronie” w Tychach.

Start rajdu 28.06.2020 r. o godz. 10:15. Trasa będzie liczyła ok. 14 km. Biuro rajdu i start z terenu Kompleksu Piłkarskiego im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa 22 w Tychach, a meta i zakończenie rajdu (ok. godz. 12:30): Gostyń, plac przed pomnikiem „Żołnierzy Września 1939”.

Trasa rajdu:

Opłata organizacyjna w wysokości: 12 zł osoba dorosła, 8 zł (dzieci 16-8 lat). Dzieci 7-letnie i młodsze są zwolnione z opłaty.

Zgłoszenia są przyjmowane do 19.06.2020 r. pod adresem e-mail: zgloszenia@mosir.tychy.pl. Osoby, które zgłoszą swój udział do 19.06.2020 r., mają gwarantowane świadczenia regulaminowe.

Wpłaty w dniu rajdu (28.06.2020 r.) są przyjmowane w godz. 8:30-10:00. Osoby, które zapiszą się w dniu rajdu, nie mają gwarantowanych pełnych świadczeń regulaminowych.

Przewidziano posiłek na trasie i konkursy, a także nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu oraz najliczniejszej rodziny.

 

UWAGA!

Obowiązuje limit uczestników – maks. 150 osób, decyduje kolejność zgłoszeń!

W czasie Rajdu uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
– przed wejściem na obiekt należy zdezynfekować ręce;
– zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego w czasie oczekiwania na start rajdu oraz w trakcie podsumowania (możliwa jest sytuacja, iż w trakcie podsumowania nie będzie możliwości zachowania dystansu społecznego, dlatego prosimy o zaopatrzenie się w maseczki ochronne);
– uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do zasad dystansu społecznego (zachowywać odpowiednią odległość, nie wchodzić w bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez uścisk dłoni) oraz ogólnych zasad higieny (unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twarzy podczas kichania).

 


Źródło : https://mosir.tychy.pl/