ZUS etapowo przywraca bezpośrednie badania przez lekarzy orzeczników.

 


Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił bezpośrednie badania przez lekarzy orzekających w ZUS. Są one przywracane etapowo, z zachowaniem środków ostrożności, dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania przez oddział ZUS, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem orzeczenia.Planowanie badań w poszczególnych placówkach ZUS odbywa się z uwzględnieniem aktualnego stanu i rozwoju sytuacji epidemiologicznej na danym terenie. Brana jest pod uwagę m.in. liczbazachorowań na koronawirusa w danym regionie.

Dotąd, od 16 marca badania bezpośrednie zaplanowane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie były z powodu epidemii Covid-19 przesuwane na późniejszy okres.We wszystkich tych sprawach, w których to było możliwe, lekarze orzecznicy orzekali zaocznie, na podstawie dokumentacji. Obecnie stopniowo przywracany jest normalnytryb pracy, który uwzględnia także badania bezpośrednie.
Na podstawie Tarczy Antykryzysowej czasowe orzeczenia lekarskie stanowiące podstawę do wypłaty rent i świadczeń rehabilitacyjnych, których ważność upłynęła lub upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po odwołaniu tego stanu, są z mocy prawa przedłużane na 3 miesiące. Warunkiem jest jednak, aby osoba złożyła wniosek o świadczenie na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.