Tablety dla tyskich uczniów.

 


180 uczniów tyskich szkół otrzymało już tablety zakupione w ramach grantu pozyskanego przez Miasto Tychy z Ministerstwa Cyfryzacji, a 54 uczniów otrzymało kartę sim z dostępem do nielimitowanego internetu LTE.

Grant w wysokości blisko 100 tysięcy złotych został przyznany w ramach programu pn . „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Tablety otrzymali uczniowie w sumie 23 szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Tychach. Dodatkowo z budżetu gminy przeznaczono 150 tys. złotych na pomoc placówkom oświatowym na terenie miasta m.in. na zakup co najmniej 50 laptopów dla nauczycieli, by mogli zdalnie realizować program nauczania. Środki te trafiły już do tyskich szkół.


Źródło : http://umtychy.pl/