Powiat bieruńsko-lędziński zakupi system GeneXpert dla tyskiego Szpitala Wojewódzkiego .

 


Samorządowcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego i jego wszystkich gmin – jednogłośnie – w dniu wczorajszym podjęli decyzję o zakupie aparatury diagnostycznej do szybkiego wykonywania testów na obecność koronawirusa z przeznaczeniem na wyposażenie naszego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o.o. Będzie to prawdopodobnie trzecie certyfikowane urządzenie w województwie śląskim do takich badań. Powiat bieruńsko-lędziński przeznaczy na ten cel 200 tys. zł, gminy Bieruń, Lędziny, Imielin, Bojszowy i Chełm Śląski, każda po 50 tys. zł. Do inicjatywy włączyli się również samorządowcy z powiatu pszczyńskiego (powiat pszczyński – 30 tys. zł) i jego gminy, które również zadeklarowały wsparcie.

Zadeklarowane środki zostaną przeznaczone na zakup systemu GeneXpert w wydaniu 8 próbkowym (Gx16-8) służącym do wykonywania diagnostycznych badań genetycznych. Koszt zakupu aparatury analitycznej wraz z odczynnikami oraz systemem pobierania próbek to ok. 550.000,00 zł.

Za sprawą zakupu tego priorytetowego systemu, tyski szpital uczyni milowy krok na drodze do szybkiego diagnozowania nie tylko wirusa SARS-CoV-2, ale i grypy. Aparatura jest sprawdzona. Wykorzystuje metodę Real Time PCR, akceptowaną i zalecaną przez WHO.

– Wyjątkowa sytuacja wymaga wyjątkowych działań. Jako włodarze powiatu i gmin czujemy szczególną odpowiedzialność i troskę o zdrowie  wszystkich naszych mieszkańców. Zakupiony przez nas sprzęt pozwoli na szybsze i sprawne diagnozowanie chorych, a tym samym skuteczniej pomoże wracać do zdrowia zakażonym pacjentom. Lekarzom, pielęgniarkom ratownikom medycznym, wszystkim pracownikom szpitala „Megrez”, którzy z poświęceniem,   narażając własne życia, walczą o zdrowie chorych, należy się jak najlepszy sprzęt, aby mogli nieść jak najskuteczniejszą pomoc. Chcemy ich wspierać! – podkreśla starosta Bernard Bednorz

Dziękuję prezydentowi Tychów Andrzejowi Dziubie za inicjatywę zakupu takiego urządzenia, dziękuję wszystkim burmistrzom i wójtom naszego powiatu za wspaniały gest, dziękuję staroście pszczyńskiemu Barbarze Bańdoła i wszystkim włodarzom gmin tego powiatu za wsparcie naszego szpitala. Na zakończenie, dziękuję radzie powiatu bieruńsko-lędzińskiego  i wszystkim radnym, którzy w dniu wczorajszym, w kontakcie on-line, poparli tę inicjatywę i udzielili jednogłośnego poparcia dla tego wydatku – dodaje starosta.


Źródło : https://www.powiatbl.pl/