Prace termomodernizacyjne w tyskich szkołach.

 


W czterech tyskich szkołach podstawowych zostaną wkrótce wykonane prace termomodernizacyjne.

Łączny koszt gruntownego remontu placówek to ponad 14 milionów złotych. W ciągu ostatnichlat podobne prace przeprowadzono w 11 innych placówkach oświatowych na łączną kwotę ponad 46 milionów złotych.

Szkole Podstawowej  nr 11 przy ul Skłodowskiej zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych, fundamentowych,   stropodachów oraz  wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. – Zostanie także wykonana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w piwnicach. Stare oprawy oświetleniowe zastąpią energooszczędne oprawy typu LED. Szacujemy, że po zakończeniu inwestycji uda się zredukować roczną emisję   CO2 o 177,09 ton  mówi Jan Cofała, naczelnik wydziału Innowacji i Inwestycji Urzędu Miasta Tychy. Całkowity koszt inwestycji w SP nr 11 to ponad 3 mln złotych (wkład własny gminy wynosi 1,1 mln złotych).

Z kolei termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Begonii obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i fundamentowych, a także docieplenie stropodachów, wymianę instalacji C.O. i grzejników, modernizację węzła cieplnego, przebudowę i montaż zadaszeń nad wejściami do budynku, wymianę opraw oświetleniowych na oświetlenie LED w części dydaktyczno – sportowej oraz oświetlenia zewnętrznego.  Prace w SP 17 mają kosztować blisko 2,5 miliona złotych (wkład własny: 338,6 tys. złotych).

Trzecią z termomodernizowanych szkół będzie Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul Czarnieckiego w Tychach. W obiekcie tym zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i fundamentowych, a także strychu i sufitu piwnic. Wymieniona zostanie także instalacja C.O,  wraz z grzejnikami oraz instalacja wodno-kanalizacyjna. – Na sali gimnastycznej wykonana zostanie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Wybudowana zostanie także winda dla uczniów niepełnosprawnych, a teren przy szkole zostanie zagospodarowany, wykonane zostaną także chodniki – dodaje naczelnik Cofała. Całkowity koszt tej wykonania prac w tej placówce to blisko 4 miliony złotych, wkład własny gminy wynosi 313 tys. złotych.

Ostatnią z termomodernizowanych szkół będzie Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul Tołstoja. W budynku zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i fundamentowych oraz stropodachów. W piwnicy i części sportowej wymieniona zostanie stolarka okienna. Pojawi się m.in. nowa instalacja centralnego ogrzewania. Szacuje się, że w wyniku realizacji inwestycji nastąpi roczna redukcja CO2 o 432,23t. Prace mają kosztować w sumie  ponad  4,6 miliona złotych ( wkład własny to 640 tysięcy).

Projekty termomodernizacji tych szkół są już gotowe, zabezpieczono w budżecie gminy także środki na ten cel. Trwają obecnie przygotowania do przetargu na wykonanie prac, które zgodnie z założeniem we wszystkich obiektach potrwają do końca 2021 roku.

W sumie w ramach  RPO na lata 2014- 2020 na termomodernizację placówek oświatowych w mieście (ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, 2 LO, ZS z Oddziałami integracyjnymi, SP 1, SP 7, SP 11, SP 17, przedszkola nr 10, 11,12, 17, 26) przeznaczono ponad 60 milinów złotych. W kolejnych latach (w ramach nowej perspektywy) miasto Tychy chce wykonać termomodernizację w pięciu kolejnych obiektach. Po zakończeniu tych prac wszystkie placówki oświatowe w Tychach będą po gruntownej modernizacji. Efekt tych prac to korzyści finansowe (obniżenie kosztów bieżącego utrzymania) , ale także środowiskowe, które odgrywają ważną rolę w poprawie jakości powietrza i zapobieganiu niskiej emisji.


Źródło : http://umtychy.pl/