Będą dodatkowe tory na trasie Katowice Ligota – Tychy i przebudowa stacji Tychy.

 


Jak wynika z dokumentacji przetargowej umieszczonej we wtorek na nowej platformie zakupowej PLK, zamówienie obejmuje odcinek głównej linii kolejowej nr 139 Katowice Ligota – Tychy o długości blisko 12 km, wraz z połączeniami odgałęziających się linii i przebudową stacji Tychy.

To element obszernego przedsięwzięcia pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”. Pierwotnie miało być ono w całości realizowane w perspektywie finansowej 2014-2020.

Cały ten projekt miał, dzięki zwiększeniu przepustowości między Będzinem a Tychami, umożliwić tworzenie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tzw. Kolei Metropolitalnej. Ze względu na brak wystarczającego finansowania z unijnego instrumentu Connecting Europe Facility, PLK poinformowały jednak w 2017 r. o odłożeniu realizacji kluczowej części inwestycji na kolejne lata (teraz powstaje dokumentacja dla większości prac, fizycznie wykonane zostaną tylko w części).

Przetargi na wykonanie dokumentacji dla inwestycji (m.in. przygotowanie projektów budowlanych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń) PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły w grudniu 2015 r. Poszczególne odcinki od Będzina do Katowic Piotrowic od wiosny 2016 r. projektowało pięciu wykonawców (łączna wartość zamówień to ok. 42,1 mln zł). Kolejny projektowany odcinek to Tychy – Most Wisła (dla odcinka Most Wisła – Zabrzeg zamówiono w ub. roku prace budowlane).

Dotąd w zakresie plac przedprojektowych i projektowych, pokrywających się z planami dotyczącymi Kolei Metropolitalnej, nie było odcinka Katowice Ligota – Tychy. Teraz, jak napisano w opisie przedmiotu zamówienia, eksploatując ten odcinek linii nr 139 PLK dostrzegły szereg problemów, m.in. „niezadowalający stan techniczny obiektów inżynieryjnych, wyeksploatowane urządzenia sygnalizacji ruchu kolejowego, przestarzałą sieć trakcyjną i geometrię torów”.

Ponadto PLK zdiagnozowały tam: niewystarczającą przepustowość odcinka Ligota – Tychy, spowodowaną dużym obciążeniem przewozami towarowymi, niewystarczającą przepustowość stacji Tychy, spowodowaną niedostosowaniem układu torowego, niedostosowanie obiektów obsługi pasażerów do potrzeb (kwestie rozmieszczenia lub braku przystanków i stacji) i ich zły stan, a także niewystarczającą infrastrukturę przeładunkową i ograniczenia możliwości obsługi długich pociągów towarowych (ponad 750 m).


Źródło : https://www.portalsamorzadowy.pl/