„Aktywni60plus” – Druga godzina gratis w Wodnym Parku Tychy.

 


W ramach programu „Aktywni60plus” Urząd Miasta Tychy podpisał umowę z Wodnym Parkiem Tychy na 2-gą godzinę gratis dla beneficjentów programu „Aktywni60plus”.

Wykupienie przez beneficjenta programu pierwszej godziny za 12 zł umożliwia seniorowi skorzystanie z 2 godzin pobytu w Wodnym Parku na części rekreacyjnej i sportowej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:00 w wysokości 12,00zł.

W cenie biletu uwzględnione są koszty udostępnienia atrakcji, opieki ratowniczej oraz opieki koordynatorów. W ubiegłym roku z tej oferty tyscy seniorzy skorzystali 8 462 razy.

 


Źródło : http://umtychy.pl/