Termomodernizacja Szpitala Wojewódzkiego.

 


Szpital Megrez przejdzie termomodernizację. Poprawi się komfort pacjentów i personelu medycznego. Będzie oszczędniej i bardziej ekologicznie.

Zarząd województwa śląskiego zdecydował o podziale środków z Unii Europejskiej na projekty dotyczące efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Wśród beneficjentów działania 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 znalazło się zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. w Tychach z wykorzystaniem instalacji OZE”.

‼️Zadanie warte jest prawie 11 milionów złotych, z czego dofinansowanie wyniesie nieco ponad 9 milionów zł. Pozostałe środki wyasygnuje miasto Tychy.

W ramach prac, które rozpoczną się w tym roku, a zakończą w 2022, docieplone zostaną ściany i dach szpitala (ten ostatni przejdzie także remont łącznie z wymianą instalacji odgromowej), wymienione będą okna i drzwi zewnętrzne, zainstalowana instalacja OZE i wykonana opaska izolacyjna budynku.


Źródło : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp z o o