VI Międzynarodowe Forum Biznesu Tak Śląskie/Qui Silesie : Edukacja dla gospodarki.

 


Szósta już edycja Międzynarodowego Forum Biznesu Tak Śląskie/Qui Silesie, rozpocznie 25 września się o godz. 10 w sali projekcyjnej Pasażu Kultury Andromeda w Tychach przy Pl. Baczyńskiego 2. Hasłem przewodnim tegorocznego forum jest „Edukacja dla gospodarki”.

Uczestnicy wspólnie z ekspertami porozmawiają o wyzwaniach edukacyjnych w związku ze zmianami na krajowym i europejskich rynkach pracy oraz zastanowią się jakie kompetencje zawodowe dadzą szansę  rozwoju zatrudnionym i  pozwolą podnieść konkurencyjność gospodarki.  Zaproszono  przedstawicieli samorządu, nauki, organizacji pozarządowych, środowiska biznesu. Wstęp wolny.

Organizatorami spotkania są: Fundacja Oui Silesie!, Fundacja Europa House oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

Honorowy patronat nad forum objął Prezydent Miasta Tychy.

Program spotkania:

 1. Maciej Gramatyka – Wiceprezydent Tychów ds. Społecznych:
  Miejskie instytucje oświatowe, a potrzeby lokalnego rynku pracy. 
 2. Ewa Stachura-Pordzik – Prezes Podstrefy Tyskiej KSSE SA:
  Dobre praktyki w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców.
 3. Katarzyna Ptak – Dyrektor PUP Tychy:
  Potrzeby i wyzwania współczesnego rynku pracy.
 4. prof. Tadeusz Burzyński – Sektorowa Rada ds. Kompetencji:
  Nowe trendy w edukacji.
 5. Anne-Sophie Basta – Prezes Oui Silesie:
  Projekt Kameleon.

Dyskusja:

Dostosowanie współczesnych programów kształcenia do zmian na krajowym rynku pracy.

 • Ewa Stachura-Pordzik – Prezes Podstrefy Tyskiej KSSE SA
 • Katarzyna Ptak – Dyrektor PUP Tychy
 • prof. Tadeusz Burzyński – Sektorowa Rada ds. Kompetencji
 • Dorota Gnacik – Miejskie Centrum Oświaty
 • prof. Krzysztof Szaflarski – Rektor GWSHŹródło : http://umtychy.pl/