Rusza przebudowa ulic Łysinowej i Marcina w Bieruniu.

 


Długo wyczekiwana i mocno pożądana inwestycja miejska zostanie wkrótce zrealizowana! Rusza przebudowa ulicy Łysinowej i ulicy Marcina. Roboty potrwają do końca listopada. Ich łączny koszt to ponad 6 milionów 180 tysięcy złotych.

18 lipca Zastepca Burmistrza Miasta Bierunia Sebastian Macioł podpisał umowę z wykonawcą – firmą Jerzy Strzelec Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Eksportowe z Babic na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina”. Na mocy podpisanej umowy wykonana zostanie przebudowa ulicy Łysinowej (od torów kolejowych) oraz ulicy Marcina (w całości), a także  budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Oświęcimskiej do ulicy Marcina.

Wartość zadania to 6 180 358,81 zł. Gmina Bieruń pozyskała na nie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzadowych w wysokości 50%.

Zakres robót obejmuje: 

  • przebudowę ulicy Łysinowej i Marcina wraz z budową miejsc postojowych i budową zatok dla busów
  • budowę / przebudowę chodnika na całej długości przebudowywanej drogi
  • budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Oświęcimskiej do ulicy Marcina
  • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
  • budowę sieci oświetleniowej kablowej (wł. Gminy Bieruń)
  • budowę kanalizacji teletechnicznej
  • przebudowę istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN (wraz z przyłączami) oraz istniejącej napowietrznej sieci oświetleniowej (wł. Tauron).


Źródło : https://www.bierun.pl/