Gmina Lędziny zakupi samochód dla jednostki OSP Lędziny.

 


Gmina Lędziny ma zagwarantowane w swoim budżecie środki na zakup samochodu pomocniczego do przewozu osób i specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego na teren akcji dla jednostki OSP Lędziny.

Zabezpieczone środki to 100 000 zł jako dotacja na zakup samochodu pożarniczego. Lędzińskich strażaków dofi nansowaniem wspomaga także Marszałek Województwa Śląskiego, który dopłaca do tej inwestycji 70 000 zł. Gmina Lędziny będzie organizować przetarg na zakup nowego samochodu.


Źródło :  Gazeta Miejska – Lędziny