Nowe tyskie ulice.

 


Na czerwcowej sesji Rady Miasta tyscy radni nadali stosownymi uchwałami nazwy trzem nowym ulicom.

W dzielnicy Czułów jedna z wewnętrznych ulic bocznych od ul. Leszczynowej otrzymała nazwę ul. Cedrowa.

Nadano też nazwy dwóm ulicom wewnętrznym, bocznym od ul. Żorskiej w dzielnicy Żwaków. Po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego uzyskają one nazwy: Żubrów i Żaków.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 21/597