Konsultacje projektu uchwały : regulamin dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.

 


Do 31 maja trwają konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy.

Prezydent Miasta Tychy zaprasza mieszkańców miasta do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy.

Konsultacje przeprowadzone będą od 14 maja do 31 maja 2019 r. w formie:

  • udostępniania niezbednej dokumentacji w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VIII piętro, pokój 805 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy lub na stronie razemtychy.pl (w załączeniu do niniejszego artykułu),
  • zgłaszania uwag w formie pisemnej i elektronicznej w trakcie trwania konsultacji. Pisma można złożyć w formie tradycyjnej –  do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy lub elektronicznej – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (ePUAP: /UMTychy/skrytka_) lub poprzez niżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Komunalnego i Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy – VIII piętro, pokój 805 , e-mail:, tel. 32 776-38-05.


Źródło : https://razemtychy.pl/