340 tys. zł dotacji z GZM dla Tychów.

 


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), skupiająca 41 miast i gmin regionu, rozdzieli w piątek, 17 maja,  ponad 1,6 mln zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności, który służy m.in. wspieraniu przedsięwzięć w gminach.

Decyzją zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii środki otrzymają Będzin, Bojszowy oraz Tychy.

Będzie to trzecia transza środków funduszu w tym roku. Pierwszą, wynoszącą ok. 3,3 mln zł, zgromadzenie GZM rozdzieliło w połowie marca; główną – łącznie ok. 51,5 mln zł – pod koniec kwietnia. Obecnie podzielona zostanie kwota 1,6 mln zł.

Jak wynika z projektów uchwał na piątkową sesję zgromadzenia Metropolii, ok. 370 tys. zł trafi do Będzina na wymianę wiat przystankowych i termomodernizację jednego z budynków. Bojszowy otrzymają ponad 900 tys. zł na inwestycję drogowo-parkingową i modernizację energetyczną szkoły.

Niespełna 340 tys. zł dotacji popłynie do Tychów na budowę nowej drogi, która do połowy grudnia br. ma połączyć przelotową ul. Oświęcimską (droga krajowa nr 44) z jedną z ważniejszych arterii w tamtejszym śródmieściu – ul. Grota-Roweckiego.

Nowa droga stworzy alternatywne połączenie dla ruchu równoległego do al. Bielskiej oraz częściowo ul. Katowickiej (historyczna oś miasta północ-południe). Usprawni też dojazd do centrum miasta z rejonu ul. Jaworowej i Sadowej. Realizację podzielono na dwa etapy. Obecny zakłada wykonanie połączenia ul. Grota Roweckiego z Oświęcimską (poprzez ul. Jaworową). Etap drugi obejmie przebudowę skrzyżowania ulic Oświęcimskiej, Czarnej i Sadowej.

Wiosną ub. roku tyski samorząd otrzymał dotację do tej inwestycji z budżetu państwa na poziomie 9,9 mln zł. Wówczas szacowano jej koszt na 17 mln zł. Podpisana w październiku umowa samorządu z wykonawcą opiewa na 26 mln zł.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja – mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu – skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zgodnie z ustawą ma zajmować się, m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Aby zmniejszać różnice w rozwoju poszczególnych członków GZM, wraz z jej powołaniem utworzono Metropolitalny Fundusz Solidarności. W ubiegłym roku wsparł on inwestycje szczególnie słabszych gmin ok. 100 mln zł. Dotowane – do 85 proc. – były najczęściej inwestycje w drogi czy oświetlenie. Największe dofinansowanie, w sumie ok. 10 mln zł, otrzymał samorząd Bytomia.

Już na początku ub. roku przedstawiciele GZM deklarowali wolę obniżania jego wartości w kolejnych latach – na rzecz realizacji dużych projektów strategicznych Metropolii. W tym kontekście tegoroczny limit funduszu ustalono pierwotnie na 23 mln zł.


Źródło : http://nettg.pl/