Jak ma wyglądać Kolej Metropolitalna ?

 


Zaprezentowane na początku roku przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię koncepcje Kolei Metropolitalnej są obecnie konsultowane przez specjalistów z Politechniki Śląskiej. Zdaniem autorów projektu, Kolej Metropolitalna powinna obejmować obecny teren GZM, ale powinna też mieć perspektywę rozszerzenia terenu metropolii i wykonywania przewozów poza jej granice. Wszystko odbywać się ma w ramach istniejącej infrastruktury kolejowej, ale kolejne warianty projektu przewidują też odbudowę lub dobudowę dodatkowych odcinków linii.

Najbardziej podstawowy wariant W0 to uruchomienie dodatkowych połączeń metropolitalnych na istniejących liniach Gliwice – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz Tychy Lodowisko – Tarnowskie Góry. Tutaj, zdaniem autorów koncepcji, potrzebna byłaby we współpracy z PLK modyfikacja rozkładu jazdy, tak, aby pomiędzy Gliwicami a Dąbrową Górniczą pociągi kursowały co 15 minut.

Kolejny wariant W1 – to te same linie, ale z dobudową dodatkowych torowisk i rozszerzenia linii północ-południe z Tychów Lodowiska do stacji Nowy Bieruń – 123 kilometry linii powinny zapewnić szkielet, który będzie główną osią połączeń kolejowych. Konieczna będzie dobudowa 21 nowych obiektów związanych ze stacjami i przystankami kolejowymi – mówił przedstawiając koncepcję Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

Wariant W2 obejmuje stworzenie dodatkowych połączeń docierających między innymi do Orzesza czy Knurowa, ale też do portu lotniczego w Pyrzowicach. Ten ostatni odcinek miałby być obsługiwany koleją typy monorail.
Ten wariant obejmuje też budowę nowego odcinka Ściernie – Nowy Bieruń, a także torów z Rudy Śląskiej do Bytomia Karbia i Bytomia Bobrka. Liniami rezerwowymi według tej części pomysłu miałyby być odcinki z Dąbrowy Górniczej Huty Katowice do Dąbrowy Górniczej Gołonoga, z Dąbrowy Górniczej Ząbkowic do Dąbrowy Górniczej Strzemieszyce wraz z budową łącznicy, a także z Katowic Ligoty do Tychów linią przez Murcki i Kostuchnę. Zaplanowano także budowę torów między Tychami a Mikołowem.

W wariancie W3 dodatkowymi liniami rezerwowymi miałyby być linie z Chorzowa Batorego do Rudy Kochłowic. Pociągi miałyby się też pojawić na liniach Gliwice – Szczygłowice, Gliwice – Orzesze oraz na całym ciągu Tychy – Gliwice.
Wszystkie warianty zakładają powstanie w Katowicach głównego dworca metropolitalnego pod nazwą Katowice Metropolia. Miałby powstać w śródmieściu stolicy województwa na terenie pod dawnych obiektach kolejowych.
Zdaniem GZM, wariant W1 jest optymalny pod względem kosztów natomiast wariant W3 jest optymalny pod względem zakresu i jakości obsługi transportowej zakresu GZM.

Koszty? Wariant W0 sprowadza się do zakupu taboru. W budżecie Metropolii zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 250 mln zł. Wariant W1 to koszt 8 mld 600 mln zł, ale w większości to wydatki, które ponieść będzie musiała PKP PLK. Szacowany czas budowy to 10 lat. W przypadku wariant W2 wydać trzeba będzie 15 mld 600 mln zł przy szacowanym czasie budowy 15 lat. Wariant W3 to 16 mld 200 mln zł przy zakładanym powstaniu w ciągu 18 lat.


Źródło : https://dziennikzachodni.pl/