XI Miejski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży Mama, Matusia, Mateńka.

 


Zapraszamy do udziału w XI edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży MAMA, MATUSIA, MATEŃKA. Temat tegorocznej odsłony to: „Moja Mama jest…”

Niezbędne informacje:
Technika prac dowolna, format A3. Prace należy dostarczyć do Klubu Wilkowyje MCK do 14 maja. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 29 maja o godz. 17.00 w Klubie Wilkowyje MCK. Regulamin dostępny na www.kultura.tychy.pl  (oraz w załączniku).
Więcej informacji u Organizatora:
Koordynator konkursu: Maria Blachnicka-Bielecka
Klub Wilkowyje MCK
tel.: 32 227 26 22/691 770 344
ul. Szkolna 94