Centrum Usług Społecznościowych już prawie gotowe.

 


Dobiega końca budowa Centrum Usług Społecznościowych w Tychach. W budynku przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 11 znajdą się m.in. mieszkania komunalne, mieszkania chronione, Dzienny Dom Seniora i Klub Seniora. Centrum będzie także miejscem spotkań, kształcenia oraz aktywizacji społecznej najstarszych mieszkańców miasta.

Prace w obiekcie trwają od lipca 2018 roku. – Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie na „nowo” dwóch klatek schodowych wraz z wyburzeniem istniejących, wykonanie nowych nadproży, budowę ścian działowych, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie nowych posadzek, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku, zagospodarowanie terenu oraz zmianę sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze i wydzielenie trzech mieszkań chronionych na piętrze budynku – mówi Hanna Skoczylas, dyrektor MZBM w Tychach.

Wykonawca ma czas do końca sierpnia, by wywiązać się ze zobowiązań zawartych w umowie. CUS rozpocznie działalność w pierwszym kwartale 2020 r. W sumie zajmie powierzchnię ponad 600 m2 i będzie świadczył usługi dla około 30 tyskich seniorów, znajdą się w nim także 3 mieszkania chronione (w tym jedno rotacyjne) dla około 22 osób oraz 5 mieszkań komunalnych. Obecnie trwają prace zespołu, który dokładnie określi zasady funkcjonowania placówki. Dziś wiemy na pewno, że z oferty Centrum będą mogły korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które zakończyły już aktywność zawodową.

– Będą one mogły spędzać w Centrum co najmniej osiem godzin dziennie (od poniedziałku do piątku) oraz korzystać z atrakcyjnej oferty m.in. w zakresie usług opiekuńczych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych czy rekreacyjnych – mówi Magdalena Ziętek-Pierzchała z Urzędu Miasta. Ponadto seniorzy będą mogli skorzystać z porad psychologicznych i prawnych. CUS zajmie się także aktywizacją społeczną (m.in. poprzez wolontariat międzypokoleniowy).

– Żyjemy w czasach, w których seniorzy czują się często samotni, a zapracowane, zagonione dzieci nie zawsze mają dla nich czas. Dzięki uczestnictwu w zajęciach organizowanych w CUS-ie osoby starsze będą miały możliwość nawiązania nowych kontaktów, pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, a dodatkowo dzięki bardzo atrakcyjnej ofercie możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu – mówi Maciej Gramatyka, zastępca prezydenta ds. społecznych.

Centrum Usług Społecznościowych to jeden z priorytetów w zakresie polityki społecznej na najbliższe lata.

– Osoby w wieku 60+ stanowią coraz liczniejszą grupę w społeczeństwie i to nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich (obecnie co 4 mieszkaniec Tychów ma więcej niż 60 lat). Jak wskazują dane demograficzne – ta tendencja w najbliższych dziesięcioleciach raczej się nie zmieni. Będzie też rosło zapotrzebowanie na usługi dla osób starszych, dlatego podjęliśmy już wiele miesięcy temu decyzję o realizacji szeregu działań wspierających seniorów w naszym mieście, jednym z przykładów jest powstające właśnie Centrum Usług Społecznościowych – dodaje Andrzej Dziuba.

Budowę Centrum Usług Społecznościowych (koszt ponad 4,5 miliona złotych) miasto sfinansuje w 85 procentach ze środków pozyskanych w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Mieszkania komunalne natomiast są dofinansowane w ramach odrębnego projektu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W październiku 2017 r. została podpisana umowa z bankiem o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia (ponad 500 tys. złotych).


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 11/586