Powstanie nowa droga rowerowa w Bieruniu.

 


Miasto Bieruń przymierza się do realizacji kolejnej inwestycji dotyczącej infrastruktury rowerowej. Wzdłuż ulicy Węglowej powstanie droga rowerowa, która skomunikuje obecną drogę rowerową łączącą część starobieruńską i nowobieruńską z Plantami Karola.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje tą długo wyczekiwaną inwestycję, wchodzącą w skład szeroko zakrojonego projektu zakładającego utworzenie tzw. Centrum Przesiadkowego.

W Bieruniu w bieżącym roku zrealizowanych zostanie kilka inwestycji rowerowych odpowiadających na potrzeby rowerzystów

Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.

Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Węglowej i Jadwigi, realizowana w ramach zadania budżetowego pn.: Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”, zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Warszawskiej do ul. Jagiełły”.  

Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego z mieszanek mineralno – asfaltowych koloru czerwonego o powierzchni 2 786,0 m2, wykonanie fragmentów chodnika, dojść pieszych i zjazdów z kostki betonowej, a także instalację samoobsługowej stacji naprawy rowerów.

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów wyposażona będzie: w ręczną pompkę oraz uniwersalny zestaw narzędzi (m.in.: wkrętak, klucze, imbusy).


Źródło : https://www.bierun.pl/