Tyski Festiwal Monodramu MoTyF – laureaci Konkursu monodramu.

 


Jury festiwalu w składzie:

Joanna Szczepkowska – aktorka, przewodnicząca jury

Prof. dr hab. Wiesław Komasa –aktor, pedagog, wykładowca Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

Prof. dr hab. Katarzyna Flader–Rzeszowska –  historyk teatru, wykładowca Uniwersytetu

Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Paweł Drzewiecki – aktor, reżyser, dyrektor artystyczny festiwalu,

po obejrzeniu 10 prezentacji konkursowych, uznało, że tegoroczny poziom Festiwalu był  wysoki pod względem wykonawczym. Z tego powodu oraz ze względu na różnorodność formy, trudno było dokonać wyboru nagrodzonych. Formuła Festiwalu wymaga jednak oceny. Po długotrwałych dyskusjach jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

GRAND PRIX FESTIWALU – Wielki Wóz Tespisa i nagrodę pieniężną  w wysokości 3000 zł brutto – Milenie Piejko za monodram pt. „Być szczęśliwym”,

dwie równorzędne nagrody w wysokości 1.500 zł brutto każda:

Alicji Czarnuszce za monodram „Mańka”,

Pawłowi Jaguś-Kostrzewskiemu za monodram pt.: „Nieskończoność”,

oraz dwa wyróżnienia w wysokości 500 zł brutto każde:

Jerzemu  Kałdusiowi za monodram pt.:  „EinekleineNachtmusik”

Pawłowi Zieglerowi za monodram pt.: „Dobra Zwrotka”

Jury pragnie również podziękować organizatorom za profesjonalizm i ogromne zaangażowanie w organizację Festiwalu, ekipie technicznej za sprawną i twórczą współpracę z wykonawcami oraz publiczności za wrażliwe i aktywne uczestnictwo w spektaklach i ich omówieniach.

Serdeczne podziękowania jury składa również władzom Miasta Tychy – za mecenat sprawowany nad festiwalem już od dwunastu lat, umożliwiający jego rozwój oraz stworzenie płaszczyzny do wartościowej rozmowy na temat kondycji sztuki monodramu.