Trwają prace na DK44.

 


24 betonowe belki o wadze blisko 30 ton każda, zamontowano na budowanym wiadukcie łączącym DK-44 z ulicami Mysłowicką, Kościelną i Główną.

Bezkolizyjny węzeł zostanie poprowadzony górą obiektu, dzięki czemu oddzieli ruch tranzytowy od ruchu lokalnego i zapewni sprawne połączenie m.in. z podstrefą tyską KSSE, Bieruniem oraz dzielnicami: Urbanowice, Jaroszowice i Wygorzele.

Jeszcze przed zimą na DK44 udało się przełożyć ruch na ponad 1,5-kilometrowym odcinku modernizowanej drogi, dzięki czemu kierowcy poruszają się po nowej nawierzchni.  Generalny wykonawca inwestycji – firma Eurovia Polska S.A. zgodnie z kontraktem mógł wprowadzić przerwę sezonową, ale tego nie zrobił i pomimo wstrzymania robót drogowych (z uwagi na niskie temperatury nie można było ich kontynuować), cały czas prowadzono prace na obiektach.

– Zakończył się właśnie montaż elementów kluczowych dla całej konstrukcji. Powstały dwa przyczółki przyszłego wiaduktu, które połączono za pomocą 24 betonowych belek, montowanych przez specjalistyczny dźwig. Następnym istotnym elementem budowy będzie wykonanie płyty nośnej – mówi Wojciech Łyko – dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Trwają także prace przy budowie dwóch podziemnych przejść dla pieszych. – Pierwsze z nich powstaje w rejonie ul. Kościelnej i jest budowane metodą tradycyjną (najpierw powstał wykop, a następnie konstrukcja przejścia), a drugie w rejonie ul. Długiej, które realizowane jest w technologii ścian szczelinowych. Oznacza to, że w pierwszej kolejności w gruncie zostały zabudowane ściany przyszłego przejścia, a dopiero w kolejnym etapie wykopywany jest grunt – dodaje dyrektor Łyko.

Kolejny etap prac dotyczyć będzie użytkowanego od listopada odcinka ul. Oświęcimskiej. – Do ułożenia pozostaje warstwa ścieralna asfaltu, którą zgodnie ze sztuką budowlaną, układa się na samym końcu i na jak najdłuższych odcinkach. Pozwoli to na bardziej ekonomiczną eksploatację drogi i zmniejsz ryzyko powstawania pęknięć w nawierzchni – Arkadiusz Bąk z MZUiM.

Wykonawca inwestycji cały czas odpowiedzialny jest za bieżące utrzymanie modernizowanego odcinka. Regularnie naprawiane są ubytki i odnawiane jest oznakowanie tymczasowe. Wartość inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie projektu to ok. 132 mln zł, 85 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie z UE.


Źródło : http://umtychy.pl/