Dbamy o naszą planetę.

 


„Dbamy o naszą planetę” to nie tylko jedno z głównych haseł szczytu klimatycznego w Katowicach, ale także nazwa międzynarodowego przedsięwzięcia realizowanego w ramach europejskiego programu Erasmus + przez pięć zaprzyjaźnionych szkół z Cypru, Turcji, Bułgarii, Grecji, Rumunii i Polski.

Polskę reprezentuje Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.

Przez kilka dni, od 26 do 29 listopada, współtwórcy tego projektu omawiali w Ankarze zadania do realizacji przez dziewięcio-dziesięcioletnich uczestników przedsięwzięcia. Wszystkie działania mają na celu nie tylko uwrażliwiać młodych badaczy na konieczność ochrony przyrody, segregacji i przetwarzania odpadów, na problemy zanieczyszczania środowiska, ale również kształcić w nich kreatywność w podchodzeniu do rozwiązywania problemów.

Tureccy gospodarze pokazali własne metody uczenia dzieci klas 1-4  np. podstaw kompostowania, biodegradacji, sadzenia roślin. Zaprezentowali szereg zabaw edukacyjnych.

W pozostałym czasie uczestnicy projektu mogli zwiedzać stolicę Turcji Ankarę oraz Kapadocję, krainę znaną ze słonego jeziora oraz zadziwiających form skalnych w kształcie wysokich stożków, w których od setek lat ludzie ryli dla siebie w miękkim piaskowcu miejsca do zamieszkania. Ogromne wrażenie zrobiła także wizyta w podziemnym mieście liczącym 5 tysięcy lat i rozciągającym się na 15 kilometrów.

Kiedy politycy debatują, jak właściwie zatroszczyć się naszą planetę, uczestnicy międzynarodowego programu Erasmus +, już działają. To budzi nadzieję, że kiedy ci młodzi przejmą od nas odpowiedzialność za ochronę środowiska, może lepiej sobie z tym poradzą.

Autor : Wojciech Rerich