Wernisaż wystawy „Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym”.

 


Muzeum Miejskie, Plac Wolności 1 – 7 grudnia 2018 r., godz. 18:00

Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkanaście kościołów zaprojektowanych w okresie wielkiej budowy miasta (1951-1989) oraz obiekty wcześniej istniejące, które weszły w obręb jego rozszerzających się granic. Ich autorami są m.in. Stanisław Niemczyk, Bożena i Janusz Włodarczykowie, Grzegorz Ratajski oraz Zbigniew Weber.

Ekspozycję tworzyć będą makiety, projekty prezentujące różne stadia rozwojowe koncepcji, fotografie archiwalne oraz współczesne – wykonane z ziemi i z lotu ptaka. Zestawienie powyższe pozwoli na konfrontację przeszłości z teraźniejszością. Uwidoczni zmiany jakie zaszły w samych budynkach oraz ich otoczeniu.

Wystawa objęta została honorowym patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Katowicach.

Kuratorem wystawy jest Patryk Oczko, kustosz w Dziale Sztuki Muzeum Miejskiego w Tychach:
– 1 stycznia 1951 roku Tychy uzyskały prawa miejskie – rozpoczęła się wielka budowa. Z perspektywy władz w nowo kreowanej przestrzeni dla kościoła nie było miejsca, co stało w sprzeczności z potrzebami duchowymi tworzącej się społeczności. Mimo licznych przeszkód, w okresie Polski Ludowej na terenie miasta zaistniało kilkanaście świątyń. Powstały one głównie wysiłkiem stosunkowo niewielkich wspólnot, kierowanych przez energicznych duchownych. Formy architektoniczne oraz lokalizacje przedstawianych na wystawie obiektów stanowią bezpośrednie odzwierciedlenie skomplikowanych i zmiennych realiów minionej epoki.

Wystawie towarzyszyć będą liczne wydarzenia (m.in. oprowadzania kuratorskie, cykl wycieczek do najciekawszych obiektów) oraz publikacja, stanowiąca rozszerzenie zaprezentowanych na ekspozycji wątków.

Już 15 grudnia o godz. 12.00 po wystawie oprowadzi kurator Patryk Oczko. Wstęp jest wolny, nie ma konieczności rezerwacji miejsc.

Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym
wystawa w Muzeum Miejskim w Tychach
Miejsce: Stary Magistrat, pl. Wolności 1, Tychy
Czas trwania: 8 grudnia 2018 – 13 kwietnia 2019
Wernisaż: 7 grudnia 2018, godz. 18.00

Kurator: Patryk Oczko
Aranżacja: Szymon Bańka
Infografika: Zofia Oslislo-Piekarska
Promocja: Joanna Kucz – Pieczka, Adam Natkaniec

Patronat honorowy:
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018
Stowarzyszenie Architektów Polskich o/ Katowice

Patronat medialny:
Herito
Architektura. Murator
Gazeta Wyborcza
Magazyn Miasta

Fotografia: Anna Szpakowska-Kujawska, fragment projektu witraża do niezrealizowanego kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej (proj. Ewa i Marek Dziekońscy, 1957). Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach


Źródło : http://umtychy.pl/