RPWiK Tychy czynnym propagatorem picia wody prosto z kranu.

 


Mając na względzie realizowane założenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz europejskich trendów proekologicznych, Zarząd RPWiK Tychy S.A. postanowił skierować swoją uwagę, kolejny raz, do najmłodszych Odbiorców. W miesiącu październiku br., gośćmi Spółki byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka w Tychach.Uczniowie drugiej klasy otrzymali dużą dawkę wiedzy na temat tego, czym zajmują się tyskie „Wodociągi” i co jest ich największym skarbem. Uczniowie otrzymali poprzez zajęcia edukacyjne wyczerpujące odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:

  • do czego tak naprawdę służy woda ?
  • dlaczego woda jest tak cenna dla każdego z nas?
  • w jaki sposób, każdy uczeń może przyczynić się do oszczędzania wody w szkole i w domu?

Pokazaliśmy, dlaczego woda z kranu jest nie tylko smaczna, ale i zdrowa. Ponadto pracownicy RPWiK Tychy S.A. wprowadzili naszych milusińskich w magiczny świat wody, poprzez umożliwienie czynnego uczestnictwa w doświadczeniach, gdzie główną „rolę” odegrała „nasza woda”.

Pozyskanie niezbędnej wiedzy o bezcennym żywiole – jakim jest woda, w połączeniu
z zabawą, było idealną propozycją złożoną przez firmę naszym najmłodszym Odbiorcom. Konstruktywny dialog z młodymi partnerami oraz uśmiech i zadowolenie, potwierdziło dobrze wykonaną pracę przez pracowników reprezentujących firmę. Decyzją Zarządu, kontynuowane będą  działania propagujące picie wody z kranu oraz uświadamiające, jak bezcennym dobrem życia jest woda.


Źródło : https://rpwik.tychy.pl/