Dwie oferty na nowe autobusy dla PKM Tychy.

 


SOR i Scania powalczą w przetargu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach na dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów MIDI zasilanych sprężonym gazem CNG. W przetargu na autobusy MAXI i MEGA będziemy musieli poczekać dłużej.

Dwie oferty wpłynęły w przetargu dotyczącym dostawą 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MIDI (tabor A) zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI. PKM Tychy na sfinansowanie zamówienia, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 7.872.000 zł brutto. Obie oferty przewyższają kosztorys. SOR Libchavy za 8 autobusów zaproponował 8.841.240 zł brutto, zaś Scania Polska swoją ofertę wycenił na kwotę 9.676.656 zł brutto. Najtańsza oferta przekroczyła o blisko 1 mln zł kwotę, którą przedsiębiorstwo zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W najbliższych dniach poznamy decyzję przewoźnika.

Inny przetarg, który dotyczył dostawy 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) oraz 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C) zasilanych sprężonym gazem CNG, został przez PKM Tychy unieważniony z powodu źle sformułowanego jednego z punktów przetargu. Określał on zasady komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą, w której jedną z form komunikacji była platforma ePUAP, której tyski przewoźnik nie posiada.

 


Źródło : http://silesiainfotransport.pl/