Spotkanie dotyczące projektu rewitalizacji linii kolejowej Orzesze – Tychy- Bieruń- Oświęcim.

 


21 listopada 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Bieruniu odbyło się spotkanie dotyczące projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”.

Udział wzięli w nim włodarze zainteresowanych projektem gmin: Orzesza, Łazisk Górnych, Wyr, Tychów, Oświęcimia i oczywiście Bierunia oraz przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tematem spotkania było uzgodnienie zakresu zmian do przygotowanej na zlecenie PKP PLK S.A. dokumentacji przedprojektowej dla projektu, zgodnie z oczekiwaniami Samorządów. Ponadto omawiano na nim kwestie dotyczące dalszej współpracy, której celem ma być pozyskanie przez PKP PLK S.A. środków z Unii Europejskiej na realizację tego projektu.

W spotkaniu wzięli udział:

  1. Zdzisław Sawicz – Dyrektor Projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski we Wrocławiu
  2. Mirosław Blaski – Burmistrz Miasta Orzesze
  3. Andrzej Bojarski – Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim
  4. Aleksander Wyra – Burmistrz Miasta Łaziska Górne
  5. Barbara Prasoł – Wójt Gminy Wyry
  6. Sebastian Macioł – Zastępca Burmistrza Miasta Bierunia
  7. Przedstawiciele Urzędów Miast i Gmin zainteresowanych projektem.

Warto podkreślić, że gmina Bieruń od dawna prowadzi intensywne starania, by ten bardzo ważny projekt został urzeczywistniony. Celem organizowanych spotkań jest jak najszybsze doprowadzenie do sytuacji w której z Bierunia (i do Bierunia) kursować będą pociągi do Oświęcimia, Tychów i gmin powiatu mikołowskiego.

Warto też przypomnieć, że gmina Bieruń rozpoczęła działania zmierzające do gruntownego zmodernizowania dworca kolejowego mieszczącego się w Bieruniu Nowym oraz towarzyszącej mu infrastruktury. Pozyskało na ten cel ponad 6 mln zł ze środków zewnętrznych, dzięki czemu wykona również kilka innych zadań mieszczących się w szeroko zakrojonym projekcie.


Źródło : https://www.bierun.pl/