DK 44 : Zdążyli przed zimą.

 


Dobra wiadomość dla kierowców! Najgorszy etap prac na modernizowanym w Tychach odcinku drogi krajowej numer 44 za nami. Już dzisiaj – w piątek, 23.11 – planowana jest zmiana organizacji ruchu, co oznacza, że na prawie całym blisko 1,6-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się po nowej nawierzchni.

Dotychczas z nowego asfaltu mogli korzystać wyłącznie kierowcy poruszający się tą trasą w kierunku na Gliwice. Teraz do ruchu zostanie oddany fragment drogi prowadzącej w stronę Oświęcimia.

Aktualnie na odcinku pomiędzy węzłem Wartogłowiec a ulica Kościelną wykonano wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni aż do warstwy wiążącej asfaltu włącznie. Ostatnia ścieralna warstwa asfaltu, po której docelowo będzie odbywał się ruch zostanie wykonana w późniejszym terminie – musi być ona wykładana na jak najdłuższym odcinku, by uniknąć tak zwanych szwów technologicznych (miejsc, w których łączy się asfalt).

Jedynie w rejonie skrzyżowania DK44 z ul. Długą ruch będzie odbywać się po tymczasowym baypasie, bowiem w tym rejonie trwa aktualnie budowa przejścia podziemnego dla pieszych.

W następnym etapie drogowcy przeniosą się na południową część pasa drogowego, gdzie budowany będzie chodnik, ścieżka rowerowa oraz zostanie postawione oświetlenie. Dodajmy, że obecnie nowe oświetlenie jest już po stronie północnej, ale finalnie droga zostanie oświetlona z obu stron.

 


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/