Tyska komenda liderem programu „Trafny Wybór”.

 


Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Tychach insp. Andrzeja Trzcińskiego trafiła statuetka oraz dyplom „Lidera Programu Trafny Wybór”. Tytuł lidera tyska komenda otrzymała w związku z corocznym zaangażowaniem w realizację programu dla największej liczby uczniów odbywających praktykę. Uczniowie – uczestnicy programu „Trafny Wybór” w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o zawodzie policjanta. Program realizowany jest corocznie od 2013 roku.

We wtorek w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach odbyła się uroczysta konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziuby, podsumowująca VI edycję programu planowania kariery edukacyjnej i zawodowej dla uczniów klas II liceów ogólnokształcących „TRAFNY WYBÓR”. Uczestnikami konferencji byli min. przedstawiciele władz samorządowych, oświaty, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z Tychów i Bierunia biorących udział w programie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia oraz przedsiębiorcy realizujący program praktyk w projekcie.

Komenda Miejska Policji w Tychach, jako jednostka otwarta, włączyła się do programu planowania karier edukacyjnych i zawodowych „Trafny wybór” i realizuje go od kilku lat. Z wszystkich przedsiębiorstw przeprowadzających praktyki, tyska komenda znalazła się wśród liderów wyróżnionych za zaangażowanie w realizację przedmiotowego programu w latach 2013-2018. Komendant Miejski Policji w Tychach insp. Andrzej Trzciński miał przyjemność odebrać z rąk organizatorów projektu dyplom oraz statuetkę „Lidera Programu Trafny Wybór”.

Uczestnicy realizujący „Trafny Wybór” w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach mogli zweryfikować swoje wyobrażenia o zawodzie policjanta. Uczniowie zdobyli informacje o rekrutacji, a także umiejętnościach i predyspozycjach, niezbędnych do wykonywania tego zawodu.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/