„Gminny program ograniczenia niskiej emisji” w Bieruniu.

 


Informujemy, że Rada Miejska w Bieruniu przyjęła „Gminny program ograniczenia niskiej emisji”, który prowadzony będzie w latach 2018-2020, a na jego realizację przeznaczono łączną kwotę 150 000 zł:

– 30 000 zł w roku 2018,
– 60 000 zł w roku 2019,
– 60 000 zł w roku 2020.

W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła, które ze względu na stan techniczny nie nadaje się już do dalszej eksploatacji i zostanie to stwierdzone w ekspertyzie, wydanej przez uprawnionego instalatora.

W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła, który ze względu na stan techniczny nie nadaje się już do dalszej eksploatacji.
Koszt dofinansowania wynosić będzie 3 000 zł.

Regulamin (Nr Zarządzenia B.0050.199.2018 z 15 października 2018 r.) oraz formularz wniosku dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bieruniu (w załączeniu) oraz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych od dnia 15.10.2018 r. W obu tych instytucjach można również pobrać wniosek w formie papierowej.

Nabór wniosków rozpoczyna się 16.10.2018 r.

Wnioski można składać w siedzibie Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych przy ul. Turystycznej 1 w Bieruniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00  w pokoju nr 45 na II piętrze.

Informacja telefoniczna: (32) 324-25-03 lub (32) 324-25-08.


Źródło : http://www.bierun.pl/