Zagospodarowanie terenu przy Mediatece.

 


We wrześniu br. południowa część terenu wokół Mediateki nabrała nowego wyglądu. W ramach kolejnego etapu zagospodarowania przeprowadzono zabiegi rekultywacyjne terenu oraz ułożono „zielone dywaniki” z trawy, a za pomocą „zielonych ekranów” z pnącego bluszczu oddzielono teren od niezagospodarowanej części budynku.  Wykonane prace stanowią uzupełnienie zakresu wykonanego w roku 2017, zwiększają atrakcyjność i potencjał terenu. Prace zostały zrealizowane pr10zez Centrum Ogrodnicze Sandra Kulka z siedzibą w Tychach, na zlecenie administratora budynku Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.

Jeszcze w bieżącym roku planowane jest wykonanie kolejnych prac przy Mediatece – System Informacyjny.


Źródło : https://mzbm.tychy.pl/