II etap ulicy Strefowej wybudowany.

 


9 października nastąpił odbiór robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych”. Inwestycja polegająca na budowie drugiego odcinka ulicy Strefowej została pomyślnie zrealizowana.

W ramach zadania wybudowany został 330 – metrowy odcinek drogi (jezdni o szerokości 7 m i chodnika) wraz z odwodnieniem. Ponadto wzdłuż drogi zainstalowano nowoczesne oświetlenie ledowe.
Inwestycja realizowana była przez firmę JKM Sp. z o.o. z Mikołowa. Jej koszt to ponad 2 miliony złotych.

Warto dodać, że milion złotych na ten cel przekazany został z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zadanie to stanowiło kontynuację budowy I etapu ulicy Strefowej – inwestycji zrealizowanej w 2016 roku, dzięki której w strefie ekonomicznej lokuje się obecnie m.in. zakład produkcyjny LEAR.


Źródło : http://www.bierun.pl/