Plac Konstytucji 3 Maja będzie zagospodarowany.

 


W ubiegłym tygodniu gminna spółka Śródmieście pozyskała drogą zamiany z prywatnym właścicielem działkę przy placu Konstytucji 3 Maja, przylegającą do administrowanego przez MZUiM parkingu przy kościele pw. Jana Chrzciciela.

W ten sposób cały plac znalazł się we władaniu Miasta Tychy, co pozwoli podjąć prace nad jego zagospodarowaniem. Na najbliższej sesji Rady Miasta w sierpniu radni głosować będą nad przekazaniem środków na przygotowanie projektu zagospodarowania placu Konstytucji 3 Maja.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 29/556