Rządowy Program „Dobry start”.

 


Rządowy Program „Dobry start” ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w kwocie 300 zł. Po raz pierwszy program ma objąć uczniów szkół oraz młodzież rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie 300 plus przysługuje niezależnie od prawa do bezpłatnych podręczników. Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku. Wnioski przez internet można składać od 1 lipca 2018 r., natomiast w tradycyjnej formie papierowej – od 1 sierpnia 2018 r.  Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2018 r. Świadczenie to przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. W naszym mieście, wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, przy ul. Barona 30.

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo tutaj!


Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/