Czułowska Osada już wkrótce zmieni się nie do poznania.

 


Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na termomodernizację dzielnicy Osada. Projekt ten jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt inwestycji to ok. 8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 5,9 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na koniec roku 2020.

W budynkach zlokalizowanych przy ul. Katowickiej znajduje się 101 mieszkań socjalnych oraz świetlica środowiskowa. Budynki objęte projektem stanowią własność Gminy Miasta Tychy. Celem działań prowadzonych w ramach Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy jest poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizerunku i atrakcyjności osiedla. I rzeczywiście – biorąc pod uwagę zakres prac, jaki zostanie wykonany w 10 budynkach, można powiedzieć, że Osada będzie jak nowa. W tym przypadku chodzi bowiem nie tylko o docieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wymianę okien i drzwi. Wewnątrz mieszkań wykonane zostaną poszczególne instalacje – gazowa z montażem dwufunkcyjnych kotłów gazowych; elektryczna z oprawami świetlnymi w pomieszczeniach wspólnych oraz instalacja centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. Remont wymagał będzie także wykonania wielu dodatkowych prac. W celu ochrony przed dewastacją w dzielnicy został zamontowany system monitoringu zewnętrznego z 26 kamerami.

Prace potrwają ponad dwa lata, w związku z tym konieczne jest znalezienie lokali zastępczych dla osób, które mieszkają w remontowanych budynkach. Obecnie trwa wyprowadzka rodzin. W pierwszej kolejności jest to 10 rodzin zasiedlają- cych budynek przy ul. Katowickiej 229 oraz 4 rodziny przy Katowickiej 207. W pierwszym przypadku wszystkie rodziny, wobec których Miasto Tychy było zobowiązane zapewnić lokale zamienne, otrzymały wskazania do zawarcia umów najmu lokali zamiennych, natomiast w drugim przypadku jedna rodzina otrzymała już wskazanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego, a z pozostałymi rodzinami Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta jest w stałym kontakcie w tej sprawie.

Warto dodać, iż położenie lokali zamiennych uzależnione jest od uprawnienia do lokalu socjalnego lub pełnostandardowego, co uzależnione jest od wysokości aktualnych dochodów.

Kolejne przeniesienia mieszkańców dotyczyć będą osób zamieszkałych w budynkach przy ul. Katowickiej 225 i 231 (IV kwartał 2018) i ul. Katowickiej 233 i 237 (III kwartał 2019).


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 21/548