Zajezdnia PKM Tychy ponad budżetem.

 


PKM Tychy otworzyły oferty w przetargu na kompleksową modernizację zajezdni przy Towarowej wraz z uzyskaniem decyzji o użytkowaniu obiektów. Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obsługi autobusów na CNG. Złożone oferty przekraczają jednak budżet.

– Chcemy przede wszystkim zmodernizować i przebudować istniejące budynki, plac manewrowo-postojowy, stacje paliw CNG i wybudować stację LCNG (stacje te charakteryzują się 4-krotnie mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną niż klasyczne). Zmiany będą duże np. obecnie mamy 9 podwójnych stanowisk wolnego tankowania, po przebudowie będzie ich 38, to znacznie poprawi bezpieczeństwo i ułatwi manewrowanie tak dużymi pojazdami na placu. Dziś nie jest to proste, zwłaszcza, że zajezdnia nie była nigdy remontowana, a powstała ponad czterdzieści lat temu – w 1976 roku – mówił Andrzej Kowol, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach.

Zakres prac przewiduje przebudowę układów dostarczania gazu CNG do stanowisk tankowania, montaż kabiny lakierniczo-suszarniczej, a także przebudowę istniejącej wewnętrznej sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. W ramach inwestycji planowana jest się budowa dodatkowego wjazdu na teren zajezdni od ul. Towarowej. Projekt obejmuje także przebudowę sieci trakcyjnej dla trolejbusów, modernizację zaplecza magazynowego i socjalnego oraz kompleksową przebudowę i modernizację infrastruktury technicznej oraz parkingowo-drogowej. Po przebudowie znajdzie się 195 miejsc postojowych dla autobusów, trolejbusów i mikrobusów.

Dzisiaj (30 maja) minął termin składania ofert. Zamawiający określił budżet na 87,6 mln zł brutto. Najtańszą ofertę, opiewającą na 99,6 mln zł brutto, złożył Budimex. Mostostal Warszawa proponuje 109,4 mln zł brutto. Najdroższą ofertę złożyło konsorcjum Alstal Grupa Budowlana i AGB Budownictwo, które proponuje 124,1 mln zł brutto. Zamawiający musi teraz zastanowić się, czy zwiększyć budżet i rozstrzygać przetarg, czy też rozpisać nowe postępowanie.


Źródło : http://www.transport-publiczny.pl/