Tyski Festiwal Performance.

 


Przed nami dwudniowe święto sztuki performance – działań konstytuujących się w „tu i teraz”, sztuki żywej, niebanalnej i angażującej do uczestnictwa, czego dowodem jest duże zainteresowanie publiczności poprzednimi sześcioma edycjami festiwalu. Miasto Tychy w dniach 2-3 czerwca opanuje sztuka, a wszystko za sprawą Tyskiego Festiwalu Performance, który odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Tychach.

Ideą Tyskiego Festiwalu Performance jest prezentacja wybranych zjawisk współczesnego performance, bez uciekania się do szoku i skandalu. Ma przybliżyć jego uczestnikom tę formę twórczości, ale także walczyć ze stereotypem działań performatywnych jako akcji skandalizujących, które łamią wszelkie tabu. Owszem – performance korzysta często z kontrowersyjnych środków, stanowią one jednak wzmocnienie stawianej na pierwszym planie estetyki i wyrażanej w działaniu idei.

W swojej specyfice Tyski Festiwal Performance co roku stawia przed artystami wyzwanie w postaci tematu festiwalu, z którym zaproszeni performerzy muszą się zmierzyć. „Fest Forma”, „Czas, Przestrzeń, Świadomość”, „Sypialnia. Po drugiej stronie”, „SEX”, „Prawda, Dobro, Piękno”, „Śląsk, czarne złoto i inne legendy” – to tematy przewodnie poprzednich sześciu edycji.

W tym roku motyw przewodni brzmi:

„T.ylko C.ztery R.zeczy”

i będzie zobowiązaniem dla artystów do wykorzystania w swoich działaniach tylko czterech przedmiotów. Pragniemy sprawdzić ile można estetycznie i ideologicznie przekazać przy użyciu ograniczonej do minimum ilości rekwizytów. Zaproszeni przez nas performerzy (w tym mocna tyska ekipa z m.in. Agatą Cichy, Katarzyną Koziorz, Marcinem Stachoniem, Piotrem Kumorem i Krzysztofem Kulbickim)  w różnego kalibru działaniach wypowiedzą się o kondycji otaczającego świata, podejmą próbę stworzenia ulotnej, niebanalnej estetycznie i mądrej ideologicznie wypowiedzi artystycznej.

Zmierz się z tematem Festiwalu: TFP Debiuty

Osobom, które nie występowały jeszcze na festiwalach proponujemy debiut na VII Tyskim Festiwalu Performance w zamian za dokumentację fotograficzną i filmową, materiały drukowane związane z festiwalem oraz promocję na tym samym poziomie, co wszystkim uznanym artystom biorącym udział w festiwalu. Nie bez powodu nazwaliśmy tę część festiwalu wykorzystując termin zapożyczony ze środowiska fotografii, gdzie skrót TFP oznacza: “Time For Print” lub “Time for Portfolio”. Przetłumaczyć to można jako “czas za odbitki” lub “czas za portfolio”. W naszym przypadku pożądanym byłby to drugie tłumaczenie, ale jest to też skrót  nazwy festiwalu, który pozwolił w sześciu poprzednich edycjach na debiut w tej niełatwej dziedzinie sztuki już 13 młodym artystom.

_______________________

Zainteresowanych debiutantów prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia debiutanta, opisu proponowanego performance ze szczególnym uwzględnieniem wartości estetycznych i ideologicznych, ponadto określenie T.ylko C.zterech R.zeczy, wokół których odbywać będzie się planowane działanie oraz wszystkiego, co może nam przybliżyć skalę debiutu: filmy, zdjęcia itp. Powyższe materiały należy wysłać na adres: mck@mck.tychy.pl w temacie wpisując: Tyski Festiwal Performance – Debiuty.